Routesysteem

 

LET OP SLECHTS ALGEMENE OPSOMMING VAN KAARTLEESSYSTEMEN

LEES REGLEMENT  voorafgaande de start 

 

Route beschrijvingssystemen en kaartleesmethoden

ALGEMEEN

Er mogen alleen wegen in de route worden opgenomen die voorkomen op de kaartfragmenten en die voorzien zijn van twee bermlijnen, waarvan er minimaal één ononderbroken is.Kaarttekens en kaartteksten, alsmede doorgetrokken bermlijnen blokkeren de doorgang niet. Indien een weg/weggedeelte niet te berijden is, dient men vanaf dat punt een nieuwe route te construeren en te rijden die voldoet aan de opdracht, waarbij zoveel mogelijk de oorspronkelijk geplande route moet worden gereden. Het is in dat geval geoorloofd wegen van de reeds bereden of nog te berijden route in de “nieuwe route” op te nemen.De organisatie kan op een kaartfragment cirkels plaatsen. In een dergelijke cirkel is de route vrij en zijn geen controles geplaatst.De organisatie kan op een kaartfragment kruisjes plaatsen. De hieronder gelegen weg mag niet in de route opgenomen en bereden worden.De organisatie kan op een kaartfragment wegen of weggedeeltes verwijderen. De hieronder gelegen weg mag niet in de route opgenomen en bereden wordenKeren is nimmer toegestaan, met uitzondering van opdrachten van de organisatie bij controles. Deze opdrachten hebben voorrang op de routeopdracht.Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van wegen die voorkomen op de door de organisatie verstrekte kaarten. Andere wegen worden geacht niet aanwezig te zijn.Eventuele keerlussen dienen met de wijzers van de klok mee te worden gereden.Indien een equipe te laat is bij een TC moet men het zelfde aantal minuten te laat zijn bij de eventuele volgende TC.

BOL -PIJL MET AFSTANDEN

Aan de hand van de getekende situaties en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, dient een route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl in de aangegeven richting van de pijl.Per situatie dient indien mogelijk de langste route gereden te worden, waarbij geldt dat wegen en/of weggedeelten slechts één maal bereden mogen worden en kruisen niet is toegestaan.De afstand van iedere bol-pijl situatie naar de volgende bol-pijl situatie is aangegeven. Tevens is de totale afstand aangegeven. Het meetpunt kan in de tekening aangegeven zijn met een sterretje (*).De situaties zijn niet op schaal getekend.De situaties kunnen gestileerd zijn weergegeven. Dit wil zeggen dat het meer of minder schuin of het in bochten lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn.Onverharde wegen zijn getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn).Doodlopende en/of verboden wegen (herkenbaar aan een verkeersbord) kunnen ook zijn getekend en zijn dan voorzien van een blokje.Zonder bol-pijl opdracht dient men de meest doorgaande (hoofd)weg te volgen. Indien dit niet meer mogelijk is en er wordt geen route-instructie gegeven, dan altijd rechts afslaan. Indien rechts afslaan niet mogelijk of niet toegestaan is, dan (gedwongen) links afslaan.Volg uitsluitend verharde wegen tenzij dit in de routebeschrijving anders is aangegeven.

INGETEKENDE LIJN MET BARRICADES

De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind bereden te worden in voorwaartse richting.Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen.Genummerde dwarsstreepjes zijn barricades. Het is nimmer toegestaan om een weg/weggedeelte dat voorzien is van een barricade, te berijden.De barricades dienen (in nummervolgorde) ontweken te worden, waarbij zowel voor als na de barricade het overgeslagen deel van de ingetekende lijn zo kort mogelijk dient te zijn. U dient derhalve op de laatste samenkomst van kaartwegen voor de barricade de ingetekende lijn te verlaten en u dient de ingetekende lijn op de eerste samenkomst van kaartwegen na de barricade weer in voorwaartse richting te gaan berijden.Met inachtneming van het bovenstaande dient de omweg zo kort mogelijk te zijn.Wegen en weggedeelten mogen meerdere keren worden bereden maar uitsluitend in één richting.

PIJLEN KORTSTE ROUTE

De pijlen dienen in nummervolgorde te worden bereden.Een pijl dient van de voet tot de pijlpunt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden.Van de TC naar de eerste pijl, van pijl naar pijl en van de laatste pijl naar de TC dient de kortste route geconstrueerd en bereden te worden.Wegen en weggedeelten mogen meerdere keren worden bereden maar uitsluitend in één richting.

PUNTEN VRIJE ROUTE

De punten dienen in nummervolgorde te worden bereden.Onder ieder punt wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen.De route naar een punt is vrij. In verband met de veiligheid dient de route zoveel mogelijk gekozen te worden, dat de weg in voortgaande richting, zonder te keren, kan worden vervolgd.Wegen/weggedeelten mogen meerdere malen in beide richtingen worden bereden.Punten mogen slechts eenmaal worden aangedaan.Tijdens het traject kunnen routecontroles staan, die genoteerd moeten worden.

BLINDE LIJN

Volg de zwarte lijn van A (start) naar B (einde).Wegen/weggedeelten mogen meerdere malen in beide richtingen worden bereden.

Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen.

Tijdens het traject kunnen routecontroles staan, die genoteerd moeten worden.

TIPS!!

Tip 1) Aangezien er in werkelijkheid meer wegen aanwezig zijn dan er op de diverse kaartfragmenten staan afgebeeld is het van belang om gedurende het verrijden van de sectie de lengte van de kaartwegen te meten. Neem dus een liniaal mee.

Tip 2) Om de juiste gereden afstand te kunnen bepalen is het aan te bevelen om een afstandsmeter te gebruiken die de afstand weergeeft op 10 meter nauwkeurig. Hiervoor is het gebruik van een tripmaster zowel elektronisch als mechanisch toegestaan. Voor diegene die hierover niet beschikken is ook het gebruik van een fietscomputer een betaalbare optie.

Tip 3) Als wedstrijdtijd wordt de “radiogestuurde” tijd aangehouden. Het is raadzaam om in de auto een radiogestuurd klokje mee te nemen. Verder is het raadzaam om een stempelkussen, liniaal, schrijfgerei, kleingeld voor eventuele veerpont of tol, etc. mee te nemen.